Адвокат Атанас Панчев
Адвокат Атанас Панчев

Адвокат Атанас Панчев

е магистър по право със самостоятелна адвокатска практика,   с дългогодишен опит, който предлага юридически услуги и консултации в гр. София и региона..

Профилиран е в частно-правни отношения от областта на гражданското право.

Сфера на дейност: гражданско право, извършва консултации по административно, вещно, застрахователно, облигационно, търговско и данъчно право. Извършва и предоставя пълна гама правни услуги за корпоративни клиенти.

Адвокат Атанас Панчев e специалист и в сферата на авторското право. Автор е на две книги, доктор е по Културно-историческо наследство.

Телефон за контакти с адвокат Атанас Панчев 0888/69-33-59 или имейл omega62@abv.bg

Адрес: гр. София, бул. Никола Габровски №1

Сфери на дейност

Адвокат Атанас Панчев извършва и предоставя пълна гама правни услуги за корпоративни клиенти

Гражданско право

е правен отрасъл на обективното, субективното и позитивното право и правната наука, като се изучава и като приложна университетска дисциплина в юридическите факултети.

Търговско и данъчно право

Търговското право е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.

Административно право

e отрасъл в правото, регулиращ обществените отношения в сферата на дейностите по държавно управление на органите и длъжностните лица в тяхното изпълнение на публични функции в държавата и териториалните структури.

Авторско право

Представлява система от правни норми, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения продукт на интелектуален труд.

Заявете консултация